Financiën

Het raadswerk staat en valt met het op orde houden van de financiën. De schuldenlast van de gemeente is allesbepalend. Toen wij in de gemeenteraad kwamen was de schuldenlast al torenhoog. Met de opbrengst van de verkoop van Eneco- aandelen, hebben wij hier betere balans in. Voor alles wat we doen, moet geld beschikbaar zijn.

Deze periode zijn wij geconfronteerd met landelijke beslissingen die beleid en daarmee kosten naar de gemeente doorzetten n het sociale domein. De boodschap was: jullie kunnen het goedkoper. We kregen voor dezelfde taken flink minder geld dan het rijk eraan uitgaf. Gevolg: een flink tekort op de Zwijndrechtse begroting. Het raadswerk staat en valt met het op orde houden van de financiën. De schuldenlast van de gemeente is allesbepalend. 

Toen wij in de gemeenteraad kwamen
was de schuldenlast al torenhoog 
Met de opbrengst van de verkoop van Eneco- aandelen, hebben wij hier betere balans in. Voor alles wat we doen, moet geld beschikbaar zijn. Deze periode zijn wij geconfronteerd met landelijke beslissingen die beleid en daarmee kosten naar de gemeente doorzetten n het sociale domein. De boodschap was: jullie kunnen het goedkoper. We kregen voor dezelfde taken flink minder geld dan het rijk eraan uitgaf. Gevolg: een flink tekort op de Zwijndrechtse begroting.

Speerpunten
  • financiën op orde
  • besteding van de opbrengsten uit verkoop Eneco-aandelen blijven we kritisch volgen
  • hondenbelasting afschaffen