Economie

Winkelcentrum Walburg is weer goed gevuld, het gratis parkeren is effectief. ABZ was een van de initiatiefnemers voor het gratis parkeren, dit om de leegloop te kenteren. De eigenaren van winkelcentrum hebben de entrees en centrale delen gemoderniseerd. De gemeente heeft een veel geïnvesteerd in de buitenruimte. Opgeteld een positieve impuls voor Zwijndrecht. Het bedrijfsleven in Zwijndrecht en Heerjansdam werkt lokaal en regionaal samen. Voor ontmoeting, belangenbehartiging en kennisdeling is dit onontbeerlijk.

Na de nationale duurzame huizenroute (door heel Nederland stellen huiseigenaren op deze dag hun duurzame woning open om anderen te informeren en inspireren) is er nu ook de Nationale Duurzame bedrijvenroute. Eind 2021 werd hiervoor de aftrap gegeven in Zwijndrecht. Een mooi voorbeeld hoe bedrijven elkaar helpen en nodig hebben. Voor het project zonne-energie op daken loopt het nog wat voorzichtig. We zien al eerste stappen, waarbij een bedrijf het hele dak vol wil zetten. Zo kan naast het eigen gebruik ook duurzame energie worden opgewekt voor buren of bewoners in de omgeving.

Openstaande vacatures, omdat personeel niet te vinden is, raken steeds meer branches. In zorg, onderwijs, techniek en ICT bijvoorbeeld, een nauwelijks op te lossen probleem. Ook de voor Zwijndrecht zo specifieke binnenvaart geeft deze signalen af. Het tij van ‘hoe krijgen we mensen aan het werk’ keert zich in toenemende mate naar ‘hoe krijgen we het werk bij de mensen’. Via onderwijs en ambassadeurschap voor het bedrijfsleven moet gedaan worden wat kan, lokaal en regionaal. Iedereen wil voorkomen dat bedrijven om deze reden moeten stoppen of verhuizen. We zien bedrijven op kleine of grotere schaal zelf mensen opleiden om in de tekorten te voorzien.

De bedrijvencontactfunctionaris is een sleutelfiguur
in de contacten tussen gemeente en ondernemers. Voor bedrijven is snel internet onmisbaar. Na de pandemie zullen meer mensen thuiswerken dan daarvoor. Daarom is grootschalige aanleg van glasvezel in de hele gemeente hard nodig. Werk is een belangrijke weg naar maatschappelijke deelname. Met ondersteuning kunnen we dat voor meer mensen mogelijk maken. Zo is bijvoorbeeld al het schoffelwerk in de gemeente uitbesteed aan Drechtwerk. Zwijndrecht Werkt! helpt mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk.
We komen ze steeds vaker tegen bij allerlei klussen.

Speerpunten
  • parkeren bij Walburg blijft gratis
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om die afstand te overbruggen
  • snel internet via glasvezel in de hele gemeente
  • in gesprek blijven met ondernemers, o.a. over transportbewegingen