Betrokkenheid en samenwerking

Samen kom je verder. Samenwerken is geen doel op zich, het is een manier om elkaar te versterken op de inhoud die daarmee beter wordt. Krachten bundelen waar het ertoe doet.
In de regio Drechtsteden zijn we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken op het sociale vlak. Als het goed is, ondervindt u daarvan als inwoner geen nadelen, we hopen en wensen zelfs vooral voordelen. De praktijk zal het leren, wij zullen er kritisch op blijven sturen. Voor veel opgaven staan we sterker als we in de regio Drechtsteden goed samenwerken. Rijk en provincie verwachten dat ook van ons. En terecht, we zijn nauw met elkaar verbonden. Voor grote subsidies, landelijk of Europees, zijn bijna altijd meer gemeenten nodig. Goede relaties met buurgemeenten, buurregio’s en andere overheden zijn blijvend belangrijk.

Voor de betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden in de gemeente, blijft inzet op participatie en informatie essentieel. Eerlijk, uitlegbaar, inspraak en samenspraak. Luisteren naar inwoners betekent dat mensen zich gehoord voelen, serieus genomen. Van een kleine vraag tot een groots plan.
ABZ wil in gesprek gaan en blijven met onze inwoners. Ook als wij in de ogen van inwoners besluiten nemen die nu vooral via de sociale media worden bekritiseerd. Juist dan willen we in gesprek om het op te lossen probleem voor te leggen en onze bedachte oplossing toe te lichten. Maar bovenal te horen, als onze oplossing niet goed is, wat dan wel de juiste oplossing zou zijn. Daar wil ABZ zich de komende vier jaar voor inzetten. Want uiteindelijk doen we het voor ons allemaal en niet alleen voor die 27 raadsleden in het gemeentehuis.

Wijkplatforms en Dorpsraad


De wijkplatforms kunnen de levendigheid en saamhorigheid in een wijk versterken. Per wijk kan de mate we wijze waarop verschillen. Logisch, het zijn ook heel verschillende wijken met eigen kenmerken en identiteit. Na heldere afspraken met de gemeente over acties en doelen die daarmee worden bereikt, kunnen wijkplatforms prima een eigen budget krijgen.
Heerjansdam heeft een Dorpsraad. In samenspraak met de Heerjansdammers wordt gewerkt aan een goede invulling voor de toekomst. Heerjansdam hoort bij Zwijndrecht, niet als een ‘wijk’ maar als een dorp met een eigen karakter.