De omgeving

Mede door de pandemie is de eigen leefomgeving belangrijker dan ooit. Een fijne straat, speel- en beweegruimte in de buurt, groene ruimte en een buitengebied om de hoek.
Over het buitengebied zijn we duidelijk: dit is geen bouwlocatie. Ons buitengebied heeft op de bescheiden schaal veel te bieden: natuur, bos, recreatie, speel- en sportmogelijkheden, ruimte voor honden, fiets- en wandelpaden en horeca. Wij koesteren de groene oase. Het spartelbadje (kruisbad) mag niet worden opgeofferd als het beherende natuur- en recreatieschap moet bezuinigen. Ook op langere termijn pleiten wij voor behoud van het gratis toegankelijke buitenbadje.

De openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft ons credo. Met vele soorten bestrating, paaltjes, afvalbakken, hekken, bakken, etc. is het soms een ratjetoe aan materialen. Om meer eenheid te krijgen en daar goede afspraken over te maken, komt er een visie openbare ruimte.

Binnen het beheer van groen horen we regelmatig klachten over het maaien van grasveldjes en grasranden. Dat moet echt beter.
Meldingen over de openbare ruimte via fixi: veel gaat goed, er is ruimte voor verbetering. Als status ‘afgehandeld’ wordt gegeven voor zaken die nog niet zijn afgehandeld, geeft dat veel irritatie. Sinds fixi is ingevoerd, is het aantal meldingen bijna verdrievoudigd. Het wordt dus goed gevonden en gebruikt.

Er zijn veel speelplekken vernieuwd en ingericht als natuurlijke speelplekken in de wijken. Zwijndrecht valt hierin echt op: waterpompen, trampolines, veel groen en hout, zeer gevarieerd. Een aantal speelplekken is ook geschikt voor kinderen met een beperking. Door uit te breiden met beweegtoestellen voor alle leeftijden wordt de buitenruimte steeds leuker. Stapels wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat groen, bomen, ontmoetingsplekjes en beweegruimte in de leefomgeving mensen gezonder en gelukkiger maken. Groen is niet alleen om naar te kijken. Het mag beleefd, ontdekt en gebruikt worden. Pluktuinen,
fruitbomen, natuurlijke speelplekken en een klimbos zijn heel welkom in onze gemeente. De buitenruimte is niet alleen een kostenpost, het is ook een instrument om doelen op het gebied van welzijn en gezondheid te realiseren.

De entrees van de gemeente kunnen een visitekaartje zijn van Zwijndrecht. We willen een plan van aanpak hoe hierin kan worden voorzien. Een bijzonder entree is de rotonde Koninginneweg- Pieter Zeemanstraat. De beeldengroep met fontein heeft achterstallig onderhoud. We zien deze unieke entree van Zwijndrecht graag in ere hersteld en goed onderhouden. Het is tevens een entree naar de spoorzone, een gebied waar we veel ambities voor hebben en waarin veel miljoenen zullen investeren. De fontein is daarbij een mooi, echt Zwijndrechts beeldmerk.
Onderdoorgangen en viaducten zijn vaak eigendom van ProRail, Rijkswaterstaat en/of waterschap. Op een aantal plekken kunnen ze wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Omdat het geen eigendommen van de gemeente zijn, is het niet altijd makkelijk om deze partijen aan te spreken op hun zorgplicht. De slechte uitstraling is niet goed voor Zwijndrecht. We willen de meest noodzakelijke locaties in kaart brengen en hier hard aan gaan trekken bij de eigenaren om samen met de gemeente uitstraling en beleving van deze plekken aan te pakken. We denken aan locaties als de Pietermanpoort en het viaduct Karel Doormanlaan/Stationsweg.

Beheer van de openbare ruimte doen we gifvrij, waar mogelijk planten we gevarieerd aan om zo constant de biodiversiteit te vergroten. Voor bijen, vlinders en andere insecten maken we het aantrekkelijk. Door meerdere soorten bomen aan te planten, zijn ze minder kwetsbaar bij soort gebonden boomziekten.

Voor iedere boom die wordt gekapt, komt er minimaal één boom terug. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte, zie ook het hoofdstuk Duurzame Toekomst. Waar het kan: steen eruit, groen erin. Meer groen moet wel goed worden beheerd, dat vereist bereidheid om te investeren.

Bij winkelcentrum Walburg is onder de parkeerplekken een waterberging aangelegd om hoosbuien op te kunnen vangen. Bij de Jeroen Boschlaan elementen met waterbuffers onder bestrating. Aan het Maasplein is en proefvak gemaakt met verschillende soorten waterdoorlatende bestrating. Wat ons betreft mag waterdoorlatende bestrating veel meer worden toegepast.

Kiboehoeve


Kinderboerderij De Kiboehoeve in het Develpark, welke Zwijndrechter is er niet groot mee geworden. Ook van buiten Zwijndrecht komen regelmatig bezoekers, vanwege de sfeer van een echte Hollandse boerderij. De Kiboehoeve is verouderd en versleten. We stellen het dierenwelzijn voorop; het voldoet niet meer aan de eisen volgens de nieuwe Wet Dieren.
Deze zo geliefde voorziening wordt vernieuwd. De dieren krijgen betere hokken, meer ruimte. De Kiboehoeve wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelers, inclusief toiletvoorziening. We behouden het karakteristieke beeld van een boerderij en de diersoorten die daarbij horen. Wij kunnen ons geen Kiboehoeve zonder hertenwei voorstellen, dat hoort van oudsher bij Zwijndrecht. De Vrienden van de Kiboehoeve en de beheerder moeten steeds goed bij de plannen en bouw worden betrokken. Wij zetten ons in voor een mooie, vernieuwde boerderij, toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen, met gelukkige en gezonde dieren.
 

Speerpunten
  • diversiteit in planten, struiken, bomen
  • vernieuwde Kiboehoeve met hertenwei
  • klimaatadaptatie is doorlopend onderdeel van plannen in openbare ruimte
  • groen, groen, groen: goed onderhouden, gevarieerd en méér waar het kan
  • spartelbadje Hooge Nesse- Veerplaat blijvend gratis toegankelijk
  • waardig herstel van de grote fontein rotonde Koninginneweg – Pieter Zeemanweg