Wonen en bouwen

Het bouwen van extra woningen in Zwijndrecht begint vorm te
krijgen. Na eerdere stagnatie wordt gebouwd en opgeleverd aan de oevers van Westkeetshaven en op het Euryzaterrein. Door afspraken met de provincie over het aantal woningen dat we gaan bouwen en de impulssubsidie woningbouw kunnen we voor uit. Met de woningcorporaties ontwikkelen we de spoorzone door huur- en koopwoningen te bouwen. In de wijk Noord wordt gewerkt aan vernieuwing van het verouderde woningbestand. Wij hebben bij deze ontwikkelingen oog voor goede gemixte wijken waar sociale koop en starterswoningen komen, naast de duurdere woningen. Er moet ruimte blijven voor bomen, groen en spelen.

Er is afgesproken dat 25% van de nieuw te bouwen woningen in het betaalbare segment valt. In de komende tijd wordt ook deze doelgroep bediend. Door ons te richten op doorstroom komen de nog betaalbare, bestaande woningen voor koopstarters beschikbaar. In de huidige woningmarkt is het nodig om deze woningen te beschermen tegen opkopers. Sinds kort bestaat hier wetgeving voor. ABZ wil dat dit zo snel mogelijk in de Zwijndrechtse huisvestingsverordening geregeld wordt, samen met anti-speculatiebepalingen. Antispeculatie passen we voor het eerst toe in Heerjansdam. In de Heer Janstraat komen nieuwe woningen voor koopstarters. De koper moet er zelf gaan wonen en mag de eerste jaren niet verkopen. Speculatie wordt zo aan banden gelegd.

Ook zouden wij voorrang willen geven aan onze eigen inwoners, zodra dat wettelijke mogelijk is, voeren we dit in Zwijndrecht in. De starterslening blijft bestaan, waarvoor we het maximale leenbedrag aanpassen. Met woningcorporaties maken we afspraken om meer zogeheten middenhuur aan te bieden. Wie net te veel verdient voor een sociale huurwoning maar te weinig om te kunnen kopen, vind geen woning. Er is behoefte aan woningen in dit segment. Woningcorporaties mogen een deel van hun woningen hiervoor aanbieden. Bestaande woningen verbeteren en voor iets hogere huren in de markt zetten, zorgt snel voor meer gemixte wijken waar het voor iedereen fijn wonen is. Huiseigenaren kunnen hun woning verduurzamen met behulp van de nieuwe Goed Wonen Lening.

De renteloze lening is bedoeld voor verduurzamen van woningen en kunnen kleine woningverbeteringen meegenomen worden. Wij zijn blij met deze lening ook beschikbaar voor VvE’s. kunnen er gebruik van maken. De kosten voor energie stijgen, energiearmoede neemt toe. Vooral onder de lagere inkomens in de sociale huurwoningen. Corporaties moeten flink inzetten op het verbeteren van woningen. Een betaalbare huur met slechte isolatie, met maandelijks een hoge energierekening, brengt mensen in problemen. Door huur- en energiekosten op te tellen, worden de woonlasten inzichtelijk en eerlijk vergelijkbaar. We vinden het normaal om in Zwijndrecht te kunnen (blijven) wonen van nul tot 100+. Een visie en programma voor wonen en ouder worden is nodig.

De juiste zorg en voorzieningen in de wijken zijn onontbeerlijk, dit houdt mensen vitaal en helpt tegen vereenzaming. Voor de omgeving winkelcentrum Walburg worden forse schetsplannen gemaakt, om hier veel appartementen en voorzieningen samen te brengen. Wij maken hier een pas op de plaats. Als dit ten koste gaat van de wijken, waar dan alleen wonen nog mogelijk is omdat de voorzieningen grotendeels zijn weggetrokken, is dit niet goed voor Zwijndrecht.

Het kan gebeuren dat iemand om redenen snel, flexibel, tijdelijke huisvesting nodig heeft. In andere gemeenten zien wij dat marktpartijen dit aanbieden, inclusief goed beheer. We vinden het een gemis dat zo’n voorziening ‘flexwonen’ er nog niet is in Zwijndrecht. Duurzaam wonen met een kleine footprint in een tiny house, dat hadden we graag al gerealiseerd. De wens om deze woonvorm te realiseren en hier ervaring mee op te doen, blijft bestaan. We zetten ons in om snel de eerste huisjes mogelijk te maken.


 
SPEERPUNTEN
  • niet bouwen in het buitengebied.
  • 25% nieuwbouw in het betaalbare segment.
  • programma voor wonen en zorg in de wijken.
  • in iedere wijk basisvoorzieningen.
  • ‘flexwonen’ voor wie snel tijdelijke woonruimte nodig heeft.
  • Minimaal 5 tiny houses bouwen.
  • opkoopbescherming voor bestaande en nieuwe woningen.