Verkeer

Het vrachtwagenparkeren heeft al vier jaar lang onze onverdeelde aandacht. Wij hebben ons ingezet voor de chauffeurs, tegen illegaal parkeren en overnachten in vrachtwagens. Tegen alle overlast en vervuiling die dat met zich meebrengt. Als chauffeurs overnachten in hun wagen, moet dat op een daarvoor bedoelde parking waar tenminste stromend water en sanitair aanwezig zijn. Doordat veel gemeenten al goed handhaven op illegaal vrachtwagenparkeren is Zwijndrecht een uitwijkplaats geworden. Dat accepteren we niet. Wij zijn er voor de Zwijndrechtse chauffeurs, zij krijgen een parkeervergunning voor hun wagens en anderen niet. Er zijn regionale afspraken nodig waarbij iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en niet afschuift.

Vrachtverkeer willen we laten doorstromen via passende routes. Niet door maar langs de woonwijken richting rijksweg, stadsbrug of knooppunt Sandelingen. Bij dit knooppunt is extra capaciteit nodig. Een fundering daarvoor heeft Rijkswaterstaat al aangelegd. We zien kansen om met een verlengde Bilderdijkstraat de route voor vrachtverkeer te verbeteren en de wijken te ontzien. Openstellen van de Blauwe Brug voor vrachtverkeer vanaf de Lindtsedijk, via de Van ’t Hoffweg door de wijken, vinden we een ronduit slecht plan.

Wij hebben een alternatieve route voor het verkeer langs de A16 die een oplossing biedt voor de doorstroming van verkeer, waarmee we ook milieuwinst boeken. We ontlasten dan de Stationsweg en dagelijkse filevorming op de Doumaweg en Karel Doormanlaan lossen we op. Doorstroming van verkeer heeft voor ons prioriteit bij de ontwikkeling van alle projecten. Die doorstroming blijft nodig bij de ontwikkeling van Noordoevers, de veranderingen in Noord, rondom het Veerplein en de spoorzone.

ABZ heeft tegen het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) gestemd. Kort gezegd zien wij in dit plan, naast de kwestie Blauwe Brug, nog te veel dingen die volgens ons (nog) niet kloppen of te weinig realistisch zijn. We zien zeker ook goede punten in het GVVP, maar alles afwegend onvoldoende om onze instemming voor dit plan te verwerven.

Om de automobilist te verleiden voor kortere ritjes de fiets te gebruiken, moet het fietsgebruik aantrekkelijker worden gemaakt. Hier is de afgelopen jaren te weinig aan gedaan, wie regelmatig fietst zal dit herkennen. Verbeteren van fietsroutes en aantrekkelijk maken van fietsgebruik moet hoog op de agenda staan. Bij de parkeernota hebben wij, met steun van de hele gemeenteraad, een motie ingediend om hier ook het fietsparkeren serieus onderdeel te laten zijn, in wijken en bij voorzieningen. Bij winkelcentrum Walburg komt één grote, bewaakte fietsenstalling. Rondom het station zien wij nog te weinig verbeteringen.

Er is een groep waarvoor vervoer op maat belangrijk is, zoals Drechthopper of de Seniorenbus. Het afstemmen van openbaar vervoer op elkaar is lastig omdat de provincie de aanbesteding doet. De veranderingen met Qbuzz en nu recent met de waterbus zijn daar voorbeelden van. Goede afstemming levert tevreden klanten en meer gebruik van openbaar vervoer.

Elektrisch rijden, auto en fiets, zal een vlucht nemen. Dat vraagt een proactief beleid voor laadpalen en oplaadpunten, goed gespreid over de wijken.
 

Speerpunten
  • achtverkeersroutes langs en niet door de wijken
  • effectieve doorstroming autoverkeer
  • fietsgebruik aantrekkelijker maken
  • laadpalen gespreid over gemeente plaatsen
  • Stadsbrug open houden voor autoverkeer
  • Waterbus van Veerplein Zwijndrecht naar Hooikade Dordrecht