Wat is er (nog) niet gelukt?

 

Blauwe Brug

De Blauwe Brug gesloten houden voor vrachtverkeer vanaf de Lindtsedijk. Wij willen vrachtverkeer zoveel mogelijk  langs en niet door de wijken. Een zeer nipte politieke meerderheid denkt hier anders over.

Tiny Houses

Tien tiny houses. Die hadden we graag gerealiseerd willen hebben. Dit is nog niet gelukt.. Op dit moment wordt  samen met stichting Tiny Houses Drechtsteden gewerkt aan een businesscase voor tenminste vijf huisjes.

Ondergrondse container

Ondergrondse containers voor huisvuil. We hadden graag gezien dat dit voor heel Zwijndrecht was afgerond.
Zodat er geen vier containers meer in de tuin staan. Komt eraan, maar duurt langer dan ons lief is.

Bezuinigingen op Bibliotheek

Beperkt bezuinigen op de bibliotheek. Bij noodzakelijke financiële keuzes om de gemeentebegroting sluitend te krijgen, hebben wij samen met de ZPP voorgesteld de bibliotheek maximaal 5% te laten inleveren. Een meerderheid koos begin 2021 voor de zwaardere bezuiniging van 10%.

N.B. Zeer recent, 25 februari 2022, is dit toch nog gelukt: een motie van vrijwel alle partijen om deze bezuinigen grotendeels terug te draaien, is aangenomen!