Veiligheid en gezonde leefomgeving

Veiligheid op straat

Thuis, op straat, in de wijk, veilig voor iedereen. Wij staan voor een samenleving waarin je je gedraagt, vanuit jezelf en naar anderen. Een inkomen verwerf je op een legale manier, afval gooi je in een bak, hondenpoep ruim je op. Van andermans spullen blijf je af, die pik of sloop je niet. van hulpverleners blijf je af. Gewoon, normaal, fatsoenlijk heel simpel. We weten dat een kleine groep zich niet aan deze spelregels houdt en het, willens en wetens,verpest voor anderen.

Lik- op-stukbeleid en aanpakken, vinden wij. In onze gemeente is geen ruimte voor moedwillig asociaal gedrag zoals straatraces, illegale handel, drugshandel, wietkweek, heling, vandalisme, illegaal vuurwerk, intimidatie. Waar wangedrag raakt aan het veiligheids- en rechtvaardigheidsgevoel van anderen, trekken we de grens. De gemeente heeft de taak dit stevig, met helder beleid, consequent aan te pakken. Een zichtbaar, uitnodigend politiebureau met een bemenste balie, helpt om inwoners gemakkelijker binnen te laten lopen, Er komen extra BOA’s (toezicht & handhaving) bij.

Het team Toezicht & handhaving moet op sterkte komen en flexibel kunnen worden ingezet waar het op dat moment nodig is. Als er veel vuurwerkoverlast is, gaat daar tijdelijk extra capaciteit naar toe. Hangplekken (JOP’s) zijn geen vrijplaatsen om te doen en te laten wat men wil. Het zijn ontmoetingsplaatsen met een sociaal doel. Wij zijn voorstander van een niet-commerciële coffeeshop, op de vertrouwde locatie in Walburg.

Schoon Zwijndrecht

Dat is voor iedereen prettig. Samen zijn we verantwoordelijk. In een schone leefomgeving voelen mensen zich veiliger. Blij zijn we met de tomeloze inzet van de zwerfafvalpakkers, maar wel met een dubbel gevoel. Want zij ruimen vooral de rommel (lees: gemakzucht) van anderen op... Graffiti en posters op andermans eigendommen valt onder vandalisme en tolereren we niet. Dat lossen we op met een plek waar posters plakken is toegestaan en een wand waar graffiti wel mag. Hondenpoep opruimen door baasjes een kleine moeite. We streven naar omheinde hondenspeelplekken in meer wijken. Waar honden kunnen spelen en baasjes netjes opruimen.

Spoor, Kijfhoek, gevaarlijke stoffen   

Kijfhoek Zwijndrecht Gemeente Zwijndrecht
 (foto Cees Schilthuizen)
 

Dit is en blijft een aandachtspunt in Zwijndrecht. Onze burgemeester zet zich hier actief voor in, wij blijven er scherp en alert op. De aandacht mag niet verslappen. Gezamenlijk hebben we bereikt dat er calamiteitenroutes voor brandweer en hulpdiensten op rangeerterrein Kijfhoek komen. Bij eventuele calamiteiten zijn treinen en wagons sneller te bereiken.


 

Speerpunten
  • in onze gemeente is géén ruimte voor moedwillig asociaal gedrag, in welke vorm ook
  • vaste plek waar posters mogen, vaste plek waar graffiti kan, daar en nergens anders
  • in meer wijken een omheinde
    hondenspeelplaats, met opruimplicht
  • BOA’s gericht inzetten daar waar het op dat moment nodig is.