Groeien, geschiedenis en identiteit

Zwijndrecht is volop bezig met groei en ontwikkeling. Dat is nodig, dit moet wel met gezond verstand gebeuren. Grote ontwikkelingen zoals Noordoevers en Spoorzone hebben lange aanlooptijden en het duurt vele jaren om deze uiteindelijk te realiseren. Er is veel focus op nieuwe ontwikkelingen. We vinden het essentieel dat inwoners worden geraadpleegd bij het maken van plannen en goed geïnformeerd worden bij de uitvoering.

Intussen zijn en blijven wij Zwijndrecht. Een gemeente met een eigen identiteit en elementen die daarin belangrijk zijn. Niet alleen vernieuwen maar ook zuinig zijn op het goede dat er is. Soms mist hiervoor de aandacht. We horen dat ook van inwoners. Verleden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, horen bij onze identiteit.

Zoals problemen met een woning aan het Marsdiep, omdat voorbij was gegaan aan de visie hoe hier destijds een wijkje is gebouwd, de identiteit van de plek. De watertoren, die min of meer ingepakt kan raken door appartementen. Terwijl het bestemmingsplan gemaakt is met de bedoeling om er een paar woningen en horeca te realiseren. Wat dit Rijksmonument betekent voor onze identiteit, wordt te makkelijk terzijde geschoven.

Bij de Kiboehoeve heeft de gemeenteraad besloten om op de bestaande plek te blijven, dat wil namelijk bijna iedereen heel graag. Vernieuwing is nodig, maar behoud de locatie in het Develpark, het karakteristieke oranje puntdak, de boerderijsfeer, de boomrijke omgeving en de slingerende paden. De fontein met beeldengroep op de rotonde Pieter Zeemanweg – Koninginneweg verdient een waardig herstel en een status als gemeentelijk monument.
 
Doen wat de toekomst nodig heeft, met oog voor de waarden die onze identiteit benadrukken, die maken dat wij Zwijndrecht zijn en blijven, dat moet hand in hand gaan. Een goed voorbeeld is de vernieuwing van Burgemeester de Bruïnelaan en Lindelaan. Gekeken is naar wat er heden ten dage nodig is, in verbinding met de historie van de straten en omgeving. Zo hoort het.