Samen werken aan een nieuw raadsprogramma

Samen werken aan een nieuw raadsprogramma23-03-2022

Het nieuwe raadsprogramma kan worden geschreven.

Tijdens het duidingsgesprek in gemeenteraad van Zwijndrecht is gisteren gesproken over de vraag “Wat gaan we nu doen?” Tijdens het gesprek hebben we terug gekeken op een ingetogen verkiezingsperiode, met lage opkomst als resultaat.

De vraag wat gaan we nu doen, was tijdens het gesprek heel duidelijk. Zwijndrecht gaat wederom voor een raadsprogramma ook wel genoemd “het Zwijndrechts model”. Dat betekent dat niet wordt gewerkt met een coalitie en een oppositie, maar dat alle fracties samen een raadsprogramma schrijven, waarin staat wat er de komende vier jaar in Zwijndrecht moet gebeuren. Het maken van dit programma gebeurt in de openbaarheid, zo blijft het gesprek open en transparant.

Dit programma willen we graag samen met onze inwoners gaan schrijven. Daarom willen wij ook graag met u als inwoner in gesprek gaan. Wat zou u graag de komende 4-jaar anders zien in onze gemeente. Hierbij willen wij ook graag in gesprek met de “niet-stemmers”. Bent u of kent u iemand die zich hier graag voor zou willen opgeven meldt u zich vooral bij ons in de chat.

Onze fractievoorzitter Fred Loos zal u de komende weken meenemen in het proces rondom het opstellen van dit raadsprogramma, zo kunt u van dichtbij meemaken hoe zo’n proces verloopt.